Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkgevers hun werknemers vasthouden en tegelijk kansen benutten om mensen zonder baan aan werk te helpen. Bijvoorbeeld door de werkdruk te verlagen, scholing te stimuleren en goede arbeidsvoorwaarden te bieden. Hoe zien werkgevers dat? Wat zien zij bijvoorbeeld als hun verantwoordelijkheid als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hoe geven zij dat in hun organisatie vorm? Dat onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met het project Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers.

Langlopend onderzoek onder werkgevers 

Voor Arbeidsmarkt in kaart maakt het SCP gebruik van het Arbeidsvraagpanel. Dit is een langlopend onderzoek van het SCP onder bedrijven en instellingen in Nederland met vijf of meer werknemers. Iedere twee jaar vindt een verzameling van data plaats en bedrijven worden verschillende keren gevraagd om mee te doen.  

Inmiddels zijn er drie digitale publicaties van Arbeidsmarkt in kaart verschenen. Nu werkt het SCP aan de vierde editie. Significant APE voert in opdracht van het SCP de analyses en beschrijving van de bevindingen van de vierde publicatie uit.​

Dit levert het op 

De resultaten bieden inzicht in de opvattingen en het gedrag van werkgevers over actuele beleidsthema’s. Ze brengen in beeld of die opvattingen en het gedrag zich ontwikkelen in de richting die de overheid wil. Ook laat Arbeidsmarkt in kaart knelpunten zien bij diverse thema’s, zoals het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Patricia van Echtelt of Lisa Putman.

Dit project maakt deel uit van de onderzoeksprogramma's De diverse bevolking van Nederland: samenleven nu en in de toekomst en Lokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat.