Acceptatie van homoseksualiteit (Homo)

Het  onderzoeksproject Acceptatie van homoseksualiteit beoogt een actueel inzicht te geven in de publieke opinie over homoseksualiteit. Voor dit onderzoek worden sinds 2009 enquêtes gehouden op basis waarvan het SCP een maat voor deze acceptatie berekent.

De vragen zijn identiek aan vragen over homoseksualiteit uit oudere metingen van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (CV), zodat de maat ook als vergelijking voor eerdere jaren gebruikt kan worden.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse burgers van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: Intomart GfK Online panel; heet vanaf 2014: GfK Online Panel  

Steekproefmethode: steekproef uit het panel, zonder zelfaanmelders en respondenten vorige meting, gestratificeerd naar geslacht, leeftijd, opleiding, regio en etniciteit

Verzamelmethode: online vragenlijst (CAWI)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau en het ministerie van OCW

Veldwerk: Intomart GfK

Frequentie: beginmeting in 2009, jaarlijks een herhaalmeting

Weging: naar leeftijd, geslacht, opleiding en regio, vanaf 2012 ook etniciteit

Homo 2014 4e herhaalmeting

Veldwerkperiode: 28 mei tot en met 12 juni 2014

Steekproefomvang: 1269 verzonden uitnodigingen

Respons: 1004 ingevulde vragenlijsten (62%)

Homo 2012 3e herhaalmeting

Veldwerkperiode: 14 tot en met 28 mei 2012

Steekproefomvang: 1370 verzonden uitnodigingen

Respons: 1016 ingevulde vragenlijsten

HOMO 2011 2e herhaalmeting

Veldwerkperiode: 2 tot en met 7 maart 2011

Steekproefomvang: 1500 verzonden uitnodigingen

Respons: 1001 ingevulde vragenlijsten

HOMO2010 1e herhaalmeting

Veldwerkperiode: 18 tot en met 22 januari 2010

Steekproefomvang: 1800  verzonden uitnodigingen

Respons: 1001 ingevulde vragenlijsten

HOMO2009 beginmeting

Veldwerkperiode: 26 tot en met 28 maart 2009

Steekproefomvang: 1800  verzonden uitnodigingen

Respons: 1000 ingevulde vragenlijsten