Continu onderzoek burgerperspectieven: prioritering maatschappelijke vraagstukken (COB-PMV)

Het onderzoek prioritering van maatschappelijke vraagstukken is een aanvulling op het reguliere kwartaalonderzoek naar burgerperspectieven (COB). In dit aanvullende onderzoek worden aan respondenten verschillende maatschappelijke vraagstukken voorgelegd met de vraag deze te ordenen naar hun belang.

Hierbij wordt  een methode gebruikt die is ontwikkeld door de voorganger van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Natuur- en Milieuplanbureau (NMP), in samenwerking met veldwerkorganisatie Veldkamp. In 2007 en 2010 zijn metingen uitgevoerd in opdracht van het PBL/NMP (zie Compendium voor de leefomgeving). De metingen zijn vanaf 2011 in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgevoerd.

Het COB is een project van de SCP-onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving. Zie ook de beschrijving van de monitor COB.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: NIPObase

Steekproefmethode: steekproef uit panel

Verzamelmethode: Computer Assisted Web Interviewing (CAWI)

Opdrachtgever: 2007 en 2010: Planbureau voor de Leefomgeving / Natuur- en Milieuplanbureau (PBL/NMP) in samenwerking met Veldkamp
2011, 2012, 2015: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: Veldkamp

Frequentie: onregelmatig

Weging: naar geslacht, leeftijd, opleiding, grootte huishouden, regio, stemgedrag

COB-PMV 2015 (tweede kwartaal)

Veldwerkperiode: 9 tot en met 16 april 2015

Steekproefomvang: 2148 personen

Respons: 1538 personen (72%)

COB-PMV 2012 (vierde kwartaal)

Veldwerkperiode: 17 tot en met 28 oktober 2012

Steekproefomvang: 2000 personen

Respons: 1526 personen (76%)

COB-PMV 2012 (eerste kwartaal)

Veldwerkperiode: 13 tot en met 24 januari 2012

Steekproefomvang: 2000 personen

Respons: 1513 personen (76%)

COB-PMV 2011 (tweede kwartaal)

Veldwerkperiode: 7  tot en met 14 april 2011

Steekproefomvang: 2092 personen

Respons: 1641 personen (78%)