Jezelf zijn in het verpleeghuis

Auteurs: Lisette Kuyper, Debbie Verbeek-Oudijk en Cretien van Campen.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0855 4.
Als elektronische publicatie verkrijgbaar; niet in druk.

Over intimiteit en seksualiteit bij ouderen wordt vaak ‘lacherig’ gedaan. Er is weinig bekend over de behoeften en opvattingen van ouderen zelf..

Tegelijk neemt de politieke en maatschappelijke aandacht voor ouderen en het thema toe. Daarom brengt het SCP op Valentijnsdag een beleidssignalement uit over intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder ouderen in instellingen.

Op basis van eerder verzamelde data ‘Ouderen in instellingen 2015’ schetsen we een beeld over intimiteit en seksualiteit bij ouderen.

We bekijken de behoeften van ouderen aan romantisch of seksueel contact, de relatie tussen deze behoeften en de brede kwaliteit van leven, hun opvattingen over diversiteit en homoseksualiteit en de positie van lesbische, homoseksuele en biseksuele bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Gebruikte databestanden