Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit is belangrijk  voor het functioneren van het SCP. Daarom zijn we aangesloten bij het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit en houden we ons aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Dit houdt onder andere in dat we onderzoeksgegevens en onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk openbaar beschikbaar stellen, zo duurzaam mogelijk bewaren en zoveel mogelijk voor hergebruik geschikt maken en dat we maatregelen hebben ingesteld om de kans op plagiaat te minimaliseren.

Bij vermeende schendingen over wetenschappelijke integriteit van SCP-onderzoek, kan een klacht worden ingediend. Klachten over vermeende schendingen van wetenschappelijke integriteit kunnen ingediend worden door gebruik te maken van dit formulier. In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit is beschreven hoe het SCP omgaat met dit soort klachten. Zo onderzoekt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit deze klachten als ze aan de minimale eisen voldoen, en bekijkt of de wetenschappelijke integriteit is geschonden. Op verzoek van het SCP kan de Commissie ook een onderzoek verrichten en daarover advies uitbrengen zonder dat er een klacht is ingediend.