Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit is essentieel voor het functioneren van het SCP. Daarom zijn we aangesloten bij het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit en houden we ons aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.

Onderdeel daarvan is dat er bij vermeende schendingen over wetenschappelijke integriteit van SCP-onderzoek een klacht kan worden ingediend. Klachten over vermeende schendingen van wetenschappelijke integriteit kunnen met behulp van dit formulier worden ingediend. In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit is beschreven hoe het SCP omgaat met dit soort klachten. Zo onderzoekt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit deze klachten als ze aan de minimale criteria voldoen, en beoordeelt ze of de wetenschappelijke integriteit is geschonden. Op verzoek van het SCP kan de Commissie ook een onderzoek verrichten en daarover advies uitbrengen zonder dat er een klacht is ingediend.