Op weg naar aardgasvrij wonen

Auteurs: Samantha Scholte, Yvonne de Kluizenaar, Tim de Wilde, Anja Steenbekkers en Christine Carabain
ISBN: 978 90 377 0943 8

Aardgasvrij wonen

Dit rapport is de eerste in een reeks te verschijnen verkennende studies over de energietransitie vanuit burgerperspectief. Dit deel richt zich op aardgasvrij wonen. Het onderzoek is gebaseerd op de kwantitatieve analyse van een grootschalig survey. 

De dataverzameling, analyses en uitwerking van dit rapport zijn uitgevoerd voor de huidige coronacrisis. De invloed van deze crisis op opvattingen met betrekking tot klimaat en klimaatmaatregelen (waaronder het streven naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050) kan niet worden uitgesloten.

Een deel van de mensen zal, naar verwachting, beslissingen die grote investeringen vragen, zoals woningverduurzaming, voor het moment uitstellen. De verschillen die dit rapport signaleert tussen het ervaren belang van de energietransitie, het tegengaan van klimaatverandering in brede zin en de steun voor meer specifieke maatregelen (in dit geval het aardgasvrij beleid) blijven actueel. Hetzelfde geldt voor de verschillen die dit rapport signaleert tussen sociaal-demografische groepen in zowel draagvlak, als in het overwegen van aardgasvrije alternatieven. Bepaalde groepen in de samenleving lopen in het overwegen van aardgasvrije alternatieven verder voorop dan andere groepen. Het is mogelijk dat, als gevolg van de crisis, de groep die om uiteenlopende redenen dreigt achter te lopen zal blijven groeien.

Gebruikte databestanden

Verkenning energietransitie (VET)