Voorzieningen verdeeld

Profijt van de overheid.

Auteurs: Martin Olsthoorn, Evert Pommer, Michiel Ras, Ab van der Torre en Jean Marie Wildeboer Schut.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0821 9.

Burgers hebben profijt van de overheid wanneer zij inkomensondersteuning ontvangen, omdat zij zelf geen inkomen kunnen verwerven

Ze hebben ook profijt wanneer zij gebruik maken van zorg, ondersteuning, onderwijs, openbaar vervoer, sport, cultuur en recreatie en wanneer zij een huis huren of bezitten.

Uiteraard moeten al deze voorzieningen bekostigd worden.

Daarom dragen burgers premies en belastingen af en betalen zij voor sommige voorzieningen een eigen bijdrage.

Sommige burgers ontvangen meer overdrachten dan dat zij aan belastingen en premies afdragen. Zij hebben per saldo profijt van de overheid. Anderen dragen meer af dan dat zij ontvangen en hebben per saldo nadeel van de overheid.

Wie hebben voordeel, wie nadeel van de overheid? Zijn dit burgers met een laag inkomen, een hoog inkomen, of juist met een middeninkomen? Of is het profijt gelijkmatig verdeeld over inkomensgroepen? En zijn er nog andere factoren die de verdeling van het profijt beïnvloeden? Dit rapport geeft antwoord op deze vragen op basis van administratieve gegevens en vragenlijsten uit 2014.

Gebruikte databestanden

  • Statline (CBS)
  • Budgetonderzoek (CBS)
  • Inkomen en afdrachten van huishoudens in 2014 (IAH 2014)
  • Inkomenspanelonderzoek (CBS)
  • Onderzoek verplaatsingen in Nederland (CBS)
  • Vrijetijdsomnibus (VTO)
  • Woononderzoek Nederland (BZK, CBS)