Kansrijk Armoedebeleid

Auteurs: Martin Olsthoorn, Patrick Koot, Stella Hoff, Michiel Ras, Bart van Hulst, Jean Marie Wildeboer Schut, Josien Arts, Benedikt Goderis, Lex Thijssen, Monique de Haard, Marente Vlekke en Eugene Verkade.

Kansrijk armoedebeleid

Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Dit is nog zonder de effecten van de coronacrisis mee te rekenen. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek Kansrijk Armoedebeleid van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).