Burgerperspectieven 2015|4

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteur(s): Paul Dekker, Rozemarijn van Dijk, Pepijn van Houwelingen, Wouter Mensink, Yvette Sol.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0772 4.

Burgerperspectieven 2015|4

  • Vluchtelingen veruit grootste zorg
  • Tevredenheid met economie dit kwartaal groter en vertrouwen stabiel …
  • ... maar tevredenheid en vertrouwen op de langere termijn dalend
  • Politiek krijgt vaak de schuld van wat niet goed gaat in Nederland

Kwartaalthema: Perspectieven van mbo-opgeleiden

  • Middengroep én verwant aan lageropgeleiden
  • Sterke behoefte aan meebeslissen over belangrijke politieke kwesties
  • Hbo’ers belangrijkste referentiegroep en concurrenten op de arbeidsmarkt

Gebruikte databestanden