Burgerperspectieven 2017|1

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteur(s): Paul Dekker, Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0827 1.

Burgerperspectieven 2017|1

Onderwerpen in dit kwartaalbericht:

  • Economische waarderingen blijven verbeteren…
  • … maar over politiek en de ontwikkeling van het land wordt men niet positiever
  • Samenleven en immigratie belangrijke zorgpunten
  • Stijgende trend van maatschappelijk onbehagen, vooral bij lageropgeleiden…
  • … maar in Europees perspectief blijven we optimistisch

Gebruikte databestanden