Burgerperspectieven 2018|2

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteurs: Josje den Ridder, Evelien Boonstoppel en Paul Dekker.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0877 6.
Publicatie is ook in druk beschikbaar.

Burgerperspectieven 2018|2

  • Toegenomen optimisme over Nederland beklijft.
  • Positief omdat het beter gaat met de economie, maar er zijn ook zorgen …
  • … vooral over de manier van samenleven, immigratie en gezondheidszorg.
  • Terughoudendheid om anderen aan te spreken op hun gedrag.

Thema: Globalisering

  • Globalisering is voor veel burgers een abstract en lastig te beoordelen fenomeen …
  • … dat meer voordelen heeft voor Nederland als geheel dan voor het eigen leven.
  • Binnenlandse problemen hebben prioriteit, maar er is ook steun voor Nederlandse inzet bij wereldwijde problemen.

Gebruikte databestanden