Rapportage sport 2018

De Rapportage sport 2018 is de 6e editie in een reeks sinds 2003, waarin onderzoekers van Mulier Instituut, SCP en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en ontwikkelingen hebben gebundeld en becommentarieerd.

Auteurs: Hugo van der Poel, Resie Hoeijmakers (Mulier Instituut), Ine Pulles en Annet Tiesssen-Raaphorst.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0893 6.
Het rapport is in druk en als pdf beschikbaar.

De rapportage vormt een up-to-date en onmisbaar naslagwerk voor allen die voor werk of studie betrokken zijn bij de Nederlandse sport.

De Rapportage sport 2018 kent 3 delen:

 • Het 1e deel gaat in op de maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen waarbinnen veranderingen in de sport zich afspelen en kunnen worden geduid.
 • Het 2e deel biedt een overzicht van de trendmatige ontwikkelingen in de sport, waarbij de lijnen uit eerdere rapportages worden doorgetrokken naar het heden.
 • In het 3e deel is de focus gericht op de maatschappelijke betekenis en de waarde van sport voor de economie, ruimtelijke ontwikkelingen en op het internationale vlak. Een slotbeschouwing sluit de rapportage af.

Gebruikte databestanden

 • Statline (CBS)
 • Bodemgebruik in Nederland
 • Budgetonderzoek (BO)
 • Overheid Cultuur Sport en Recreatie (SIU)
 • GezondheidsenquĂȘte (CBS)
 • GezondheidsenquĂȘte/Leefstijlmonitor (CBS)
 • LSM-A Bewegen en Ongevallen/Leefstijlmonitor (RIVM i.s.m. VeiligheidNL en CBS)
 • Database Sport Aanbod, Nationaal Sportonderzoek, Bewegingsonderwijs (Mulier Instituut)
 • Culturele veranderingen (CV)
 • Tijdbestedingsonderzoek (TBO)
 • Vrijetijdsomnibus (VTO)
 • Topsportklimaatmeting (NOC*NSF en Universiteit Utrecht)
 • ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) (NBTC-NIPO)
 • ECV/KNVB Expertisecentrum / CED/KNVB Expertisecentrum
 • Stichting KijkOnderzoek (SKO)
 • Ledentallen Statistiek. Ledenregistraties van de Nederlandse federatie van sportbonden NOC*NSF.