Denkend aan Nederland

Een bundeling van analyses, thematische verkenningen en essays. Sociaal en Cultureel Rapport 2019.

Download 'Denkend aan Nederland Publieksmagazine'

PDF document | 36 pagina's | 15,3 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'Aanleiding - Denken aan Nederland'

PDF document | 8 pagina's | 1,5 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H1: Inleiding - Denkend aan Nederland'

PDF document | 40 pagina's | 1,6 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H2: Geschiedenis - Denkend aan Nederland'

PDF document | 33 pagina's | 1,1 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H3: Media - Denkend aan Nederland'

PDF document | 57 pagina's | 1,1 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H4: Veranderingen in het denken over Nederlandse identiteit - Denkend aan Nederland'

PDF document | 27 pagina's | 1,6 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H5: Wat is typerend, wat draagt bij aan verbondenheid? - Denkend aan Nederland'

PDF document | 50 pagina's | 979 kB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H6: Gepercipieerde kansen en bedreigingen/ideaalbeelden - Denkend aan Nederland'

PDF document | 23 pagina's | 1,6 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H7: Verschillen en overeenkomsten tussen sociale groepen - Denkend aan Nederland'

PDF document | 34 pagina's | 1,2 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H8: Profielen/archetypen in denken over Nederland - Denkend aan Nederland'

PDF document | 38 pagina's | 1,4 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H9: Internationale vergelijking normen en waarden - Denkend aan Nederland'

PDF document | 32 pagina's | 1,1 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H10: Perspectief van mensen van buiten Nederland over Nederland - Denkend aan Nederland'

PDF document | 43 pagina's | 1,2 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H11: Perspectief van Nederlanders in het buitenland - Denkend aan Nederland'

PDF document | 19 pagina's | 1,3 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H12: Cultureel erfgoed - Denkend aan Nederland'

PDF document | 27 pagina's | 1,9 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H13: Landschap - Denkend aan Nederland'

PDF document | 39 pagina's | 1,9 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H14: Instituties - Denkend aan Nederland'

PDF document | 31 pagina's | 1,6 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H15: Jongeren in een etnisch divers Nederland - Denkend aan Nederland'

PDF document | 25 pagina's | 2 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H16: Regionale identiteit - Denkend aan Nederland'

PDF document | 41 pagina's | 1,2 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H17: Conclusies en slotoverwegingen - Denkend aan Nederland'

PDF document | 23 pagina's | 2,1 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'H18: Onderzoeksverantwoording - Denkend aan Nederland'

PDF document | 18 pagina's | 821 kB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'Bijlagen Denkend aan Nederland'

PDF document | 10 pagina's | 1,3 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'Technische Bijlage H 7 en 8 Denkend aan Nederland'

PDF document | 36 pagina's | 1 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Download 'Thinking of the Netherlands. Social and Cultural Report 2019 - public magazine'

PDF document | 36 pagina's | 15,3 MB

Monitor | 26-06-2019 | Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Maroesjka Versantvoort

Auteurs: Sjoerd Beugelsdijk (RUG), Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen en Maroesjka Versantvoort.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0916 2.

Deze editie van het Sociaal en Cultureel Rapport analyseert en beschrijft datgene wat Nederlanders zien als een Nederlandse identiteit en wat ons als Nederlanders bindt en scheidt.

Denken aan Nederland

Denkend aan Nederland is een bundeling analyses, thematische verkenningen en essays.

De 18 hoofdstukken vormen samen verschillende bouwstenen om het burgerperspectief op Nederlandse identiteit gestalte te geven.

Er is evenwel voor gezorgd dat elk hoofdstuk apart gelezen kan worden.

Gebruikte databestanden