Burgerperspectieven 2019|3

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteurs: Paul Dekker, Quita Muis, Inge Sieben, Pepijn van Houwelingen.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0928 5.
Publicatie is ook in druk beschikbaar.

Burgerperspectieven 2019|3

 • Economisch nog steeds heel positief gestemd, over de maatschappij wat minder
 • Nederlanders over de hele linie positiever gestemd dan andere Europeanen
 • Stijgende trend in vertrouwen in niet-politiek gezag
 • Hogere plek voor natuur en milieu op de Haagse politieke agenda
   
 • Zorgen over de internationale politiek en grote steun voor het lidmaatschap van de Europese Unie

 Thema: Morele kwesties

 • Toenemende acceptatie van homoseksualiteit, euthanasie, echtscheiding, abortus en zelfdoding
 • Zeer lage acceptatie van handelingen die het collectief schaden
 • Geen polarisatie in het tolereren van handelingen in de privésfeer
 • Jongeren, hogeropgeleiden en niet-kerkgangers het meest tolerant

Gebruikte databestanden