Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014

Mensen kunnen vanwege problemen met hun gezondheid voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. In de SCP-publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 geven we een overzicht van deze hulp die zelfstandig wonende mensen ontvingen in 2014.

Auteur(s): Lisa Putman, Debbie Verbeek-Oudijk, Mirjam de Klerk, Evelien Eggink
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0785 4

In de publicatie vindt u ook van wie hulpbehoevenden die zorg en ondersteuning kregen: van iemand uit het sociale netwerk of een professional? En of die professional betaald werd uit publieke middelen of de eigen middelen van de hulpontvanger.

‘Zorg en ondersteuning’ is in dit onderzoek gedefinieerd als: hulp bij het huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding (dus geen medische hulp).

Gebruikte databestanden

Onderzoek zorggebruik - zorgenquête (OZG)