Gevlucht met weinig bagage

De leefsituatie van Somalische Nederlanders

Auteur(s): Iris Andriessen, Mérove Gijsberts, Willem Huijnk, Han Nicolaas (CBS)
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0839 4
Als elektronische publicatie verkrijgbaar; niet in druk.

Al decennialang wordt Somalië geteisterd door gewapende conflicten en politieke onrust. Als gevolg daarvan, maar ook door hongersnoden en perioden van grote droogte, zijn inmiddels ruim een miljoen Somaliërs hun land ontvlucht. Een klein deel van de vluchtelingen is in Nederland terecht gekomen, en heeft hier asiel gekregen. Inmiddels wonen ongeveer 40.000 Somalische Nederlanders in Nederland.

Dit rapport beschrijft de leefsituatie van met name de eerste generatie Somalische Nederlanders. Daarbij wordt onder andere onderscheid gemaakt naar Somalische Nederlanders die hier langer en korter verblijven en naar de leeftijd waarop zij naar Nederland zijn gekomen. We bekijken in welke mate deze groepen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en over welke hulpbronnen zij beschikken die participatie kunnen bevorderen. Dat betreft zowel zaken als opleiding en beheersing van de Nederlandse taal als sociale contacten en de oriëntatie op Nederland.

Tot slot maken we een vergelijking met de positie van Somalische Nederlanders in 2009: is hun oriëntatie op Nederland veranderd, beschikken zij over meer of minder hulpbronnen en wat betekent dit voor hun positie in Nederland?

Gebruikte databestanden