Bouwend aan een toekomst in Nederland

De leefsituatie van Poolse migranten die zich na 2004 in Nederland hebben ingeschreven.

Auteurs: Mérove Gijsberts, Iris Andriessen, Han Nicolaas (CBS) en Willem Huijnk.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0864 6.
Als pdf verkrijgbaar; niet in druk.

De uitbreiding van de EU in 2004 met een aantal landen uit Midden- en Oost-Europa heeft geleid tot aanzienlijke migratiestromen binnen de Europese Unie.

Bouwend aan een toekomst in Nederland.

In de eerste jaren waren er nog restricties om op de Nederlandse arbeidsmarkt te werken, maar sinds 2007 is de arbeidsmarkt daadwerkelijk opengesteld.

Sindsdien zijn er met name veel Polen naar Nederland getrokken om hier te werken.

Inmiddels staan er circa 160.000 Polen in Nederland ingeschreven in het bevolkingsregister. De Poolse groep is daarmee in korte tijd uitgegroeid tot de in omvang 6e migrantengroep in Nederland.

We kijken in deze studie naar de leefsituatie van Poolse migranten die zich na 2004 in Nederland hebben ingeschreven. Wat zijn de kenmerken van deze groep; en wat is hun verblijfsperspectief? Wat is hun positie op de arbeidsmarkt en welke veranderingen zien we? Hoe ervaren zij Nederland en hoe voelen zij zich hier?

Voor dit onderzoek zijn ruim 1.100 Poolse migranten ondervraagd die zich tussen 2004 en 2015 in Nederland hebben gevestigd.

Gebruikte databestanden