Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa

Een schets van een actueel beeld en de ontwikkelingen in de tijd.

Auteur: Lisette Kuyper.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0866 0.
Het rapport is alleen als pdf beschikbaar.

Dit rapport beschrijft de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit volgens de meest recente en betrouwbare gegevens.

Er is aandacht voor de opvattingen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT's) in Nederland en voor de ontwikkelingen in deze opvattingen door de jaren heen.

Verder worden de verschillen tussen de diverse groepen in de samenleving beschreven waaronder de opvattingen van scholieren.

Verschillende thema’s komen aan bod, zoals de opvattingen over gelijke rechten (bijvoorbeeld huwelijk of adoptie), intimiteit (bijvoorbeeld vrouwen die met elkaar zoenen of mannen die hand-in-hand lopen) en genderdiversiteit (bijvoorbeeld geslachtsaanpassende operaties of mensen die zich niet eenduidig man of vrouw voelen).

Daarnaast worden de Nederlandse opvattingen vergeleken met de opvattingen in andere Europese landen.

Gebruikte databestanden