Als werk weinig opbrengt

Werkende armen in 5 Europese landen en 20 Nederlandse gemeenten.

Auteurs: Cok Vrooman, Edith Josten, Stella Hoff, Lisa Putman en Jean Marie Wildeboer Schut.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0881 3.
Als elektronische publicatie verkrijgbaar; niet in druk.

Hoewel betaalde arbeid in het beleid vaak als remedie tegen armoede wordt gezien, blijkt keer op keer dat een aanzienlijk deel van de armen werk heeft.

Als werk weinig opbrengt.

Deze studie verkent de achtergronden van het hardnekkige probleem van de working poor.

Er zijn drie paden waarlangs zelfstandigen en mensen in loondienst arm kunnen worden:

 • Te weinig gewerkte uren.
 • Te lage verdiensten per uur.
 • Hoge lasten.

Die paden worden theoretisch gestuurd door de maatschappelijke omstandigheden en door de formele en informele spelregels die in de samenleving gelden (wetten en regelingen, onderlinge gedragsverwachtingen). Vanuit dit perspectief brengt het empirische deel van de studie ‘werkende armoede’ op drie niveaus in kaart: nationaal, gemeentelijk en landenvergelijkend.

Dit mondt uit in enkele overwegingen bij het landelijke en lokale beleid.

Gebruikte databestanden

 • Inkomenspanelonderzoek (CBS)
 • Enquête beroepsbevolking (CBS)
 • CBS Integrale inkomensbestanden
 • Stelsel van sociaal-statistische bestanden (CBS)
 • EU Labour Force Survey (Eurostat)
 • Statistiek werkgelegenheid en lonen (CBS)
 • Regionaal inkomensonderzoek (CBS)
 • European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), Eurostat
 • European Values Study (Eurostat)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Tax and benefits indicators database
 • Social Insurance Entitlements Dataset (SIED)
 • Mutual Information System on Social Protection (MISSOC)
 • Survey of Adult Skills: PIAAC
 • European Quality of Life Suveys: EQLS