Opgestaan, plaats vergaan...

Uitstroom van vrouwen en mannen in leidinggevende functies.

Auteur: Ans Merens.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0907 0.

Er komen steeds meer vrouwen in topfuncties, maar de toename gaat traag, vooral in bedrijven.

Dit roept de vraag op hoe dat komt.

Veel onderzoek is gedaan naar de langzame instroom van vrouwen in de top en subtop (de laag onder de top). Er is maar weinig bekend over de uitstroom van vrouwen uit de (sub)top als mogelijke verklaring daarvoor.

Als vrouwen in de (sub)top vaker dan mannen vertrekken, betekent dat een rem op de groei van vrouwen in de top.

In dit onderzoek gaan we na of vrouwen die als leidinggevende werken, vaker dan mannen vertrekken naar een lagere functie. Ook kijken we in wat voor functie vrouwen na zo’n verandering terechtkomen en welke factoren een verklaring vormen voor uitstroom van leidinggevenden. Het onderzoek is uitgevoerd met het Arbeidsaanbodpanel, een databestand waarmee de positie van werknemers langere tijd gevolgd kan worden.

Gebruikte databestanden

Arbeidsaanbodpanel (AAP)