Arbeidsmarkt in kaart: wel- en niet-werkenden – editie 1

Blijvende inzetbaarheid van werkenden en de combinatie arbeid en zorg.

Auteurs: Edith Josten, Wil Portegijs, Ans Merens en Marian de Voogd-Hamelink.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0917 9.

De overheid wil dat werkenden hun kennis en vaardigheden hun hele loopbaan bijhouden.

Ook wil ze dat burgers vaker onderlinge zorg geven aan elkaar.

Deze publicatie toont wat er tussen 2004 en 2016 gebeurde op een aantal terreinen die voor beide doelen van belang zijn:

  • Baanmobiliteit.
  • Scholingsdeelname.
  • Zorg voor hulpbehoevende naasten en zeggenschap over werktijden en -plek.

Arbeidsmarkt in kaart: wel- en niet-werkenden – editie 1 is een digitale publicatie. Ze bestaat uit meerdere, op zichzelf staande pagina’s of kaarten. Iedere kaart geeft antwoord op een vraag, zoals ‘Veranderen werkenden vaker dan vroeger van positie op de arbeidsmarkt?’ en ‘Neemt een leven lang leren onder werkenden toe?

De gegevens in deze publicatie komen uit een langlopend onderzoek onder 4500 werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau coördineert.

Volgend voorjaar verschijnt een nieuwe, uitgebreidere editie van deze publicatie. Daarin staan gegevens tot en met 2018.

Gebruikte databestanden