Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt


Auteurs: Egbert Jongen, Sander Muns, Claartje Thijs, Henk-Wim de Boer, Jaco Dagevos, Rik Dillingh, Jos Ebregt, Willem Huijnk, Kasia Karpinska, Jeanine Klaver, Joep Schaper, Tim de Wilde en Alice Zulkarnain

Beeld: ©Hans van Rhoon

De verschillen in arbeidsparticipatie tussen personen met en zonder migratieachtergrond zijn groot en hardnekkig. Op dit moment werkt 61% van de personen met een niet-westerse migratieachtergrond (15-74 jaar). Bij personen zonder migratieachtergrond werkt 69%.
Het verschil dreigt door de coronacrisis verder op te lopen.

Overheden en werkgevers kunnen met gerichte maatregelen deze ongelijkheid tegengaan. Kansrijk zijn onder andere: het eerder toegang geven van migranten tot de arbeidsmarkt, een slimmer plaatsingsbeleid, sterkere financiële prikkels voor zowel werkgevers als werknemers. Een neutraler wervings- en selectieproces is belangrijk om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Dit blijkt uit de publicatie Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die op 15 oktober is gepubliceerd.

Gebruikte databestanden

Arbeidsvraagpanel (AVP)

CBS Microdata

CBS StatLine

CBS Bevolkingsprognose

CBS Enquête Beroepsbevolking

CBS Arbeidsmarktpanel