Maatwerk in meedoen

Een vergelijking van zelfredzaamheid, hulpbronnen en kwaliteit van leven tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking

Auteurs: Evelien Eggink, Isolde Woittiez en Mirjam de Klerk
ISBN: 978 90 377 0957 5

Het SCP gaat in het rapport Maatwerk in meedoen na in hoeverre het de ca. 1,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking lukt om volwaardig aan de samenleving mee te doen. Daartoe vergelijkt het SCP de zelfredzaamheid, hulpbronnen en kwaliteit van leven tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. In dit onderzoek wordt voor het eerst met cijfers aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking het inderdaad moeilijker hebben en dat hulp en ondersteuning daarbij nodig is. Aan een betere positie voor mensen met een verstandelijke beperking kan iedereen een bijdrage leveren: overheid, professionals, werkgevers en mensen zonder verstandelijke beperking.

Gebruikte databestanden