Kennisnotitie Chronisch zieken in de bijstand

Schriftelijke bijdrage van het Sociaal en Cultureel Planbureau in voorbereiding op het rondetafelgesprek met de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 30 mei 2022. 

Auteurs: Patricia van Echtelt m.m.v. Evelien Eggink, Stella Hoff en Klarita Sadiraj

Sommige mensen in de bijstand kunnen niet aan het werk vanwege de gezondheidsbelemmeringen die zij ervaren, terwijl zij wel aan het strenge bijstandsregime moeten voldoen. Dit is opvallend omdat de Participatiewet juist tot doel heeft dat iedereen, ook mensen met een (chronische) ziekte of beperking, een plek op de arbeidsmarkt kan krijgen. Het SCP erkent de genoemde problematiek, onder andere op basis van de Eindevaluatie van de Participatiewet (2019) en deelt in deze kennisnotitie enkele inzichten en oplossingsrichtingen.