LHBT Monitor 2022

De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland.

AuteursWillem Huijnk, Roxy Damen en Lonneke van Kampen

Beeld: ©ANP

Lesbische, homoseksuele en biseksuele Nederlanders voelen zich nog steeds onveiliger dan heteroseksuelen. Zij zijn vaker slachtoffer van (seksueel) geweld en respectloos gedrag dan heteroseksuelen. In vergelijking met 2012 is de veiligheidssituatie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen wel verbeterd, maar dat geldt niet voor biseksuele personen. Met name biseksuele vrouwen zijn vaker het slachtoffer van seksueel geweld. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland. 

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat LHB-personen over het algemeen dezelfde positie als heteroseksuelen innemen als het gaat over zaken als werk, wonen en vrijetijdsbesteding. Een tweede andere positieve uitkomst van het onderzoek is dat lesbische vrouwen en homoseksuele mannen psychisch even gezond en gelukkig zijn als heteroseksuele personen.
 

Gebruikte databestanden

  • Culturele veranderingen in Nederland (CV)
  • SCP Leefsituatie-index (SLI)
  • Gezondheidsenquête (CBS)
  • Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld (WODC/CBS)
  • Veiligheidsmonitor (ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)  en het CBS)
  • Stelsel van sociaal-statistische bestanden (CBS)
  • Diverse CBS registraties: basisregistratie personen, Integraal Huishoudinkomen, Opleidingsniveaubestand, Polisadministratie