Burgers, overheid of bedrijven: wie is aan zet?

Burgervisies en beleidsvisies op verantwoordelijkheidsverdeling bij lokale energieopwekking.

Auteurs: Yvonne de Kluizenaar, Anja Steenbekkers, Karlijn Muiderman, Astrid Mangnus en Wieke Blijleven

Beeld: ©Rijnland Energie Coöperatie / Winand Stut

Terwijl de overheid verwacht dat burgers steeds meer meedenken, meebeslissen en meedoen, klinkt tegelijkertijd bij burgers de roep om meer regie van de overheid bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar lokale energieprojecten laat zien dat burgers en lokale overheden anders denken over wie op lokaal niveau aan zet is. Dat heeft invloed op de haalbaarheid en de legitimiteit van beleid. Het SCP wijst er daarom op dat een realistischer kijk van de overheid nodig is op de rol en de verwachtingen van burgers. Bij lokale energieprojecten zou eerst helder moeten zijn wat de gewenste maatschappelijke doelen zijn die worden nagestreefd, om vervolgens afspraken te maken over wat burgers, overheden en bedrijven van elkaar kunnen verwachten.