Publicaties

Publicaties van voor 2015 zijn te vinden op Archiefweb.

200 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Publiekssamenvatting Legitimiteit en pensioenhervormingen

Vignettenstudie naar voorkeuren voor het pensioenstelsel van zelfstandigen en werknemers.

Publicatie | 11-06-2019 | Martin Olsthoorn

Maatschappelijk draagvlak voor transitiebeleid

In lijn met de klimaatafspraken van Parijs streeft de Nederlandse regering naar een reductie van de CO2-uitstoot met 49% in 2030.

Publicatie | 29-05-2019 | Christine Carabain

Jaarverslag SCP 2018

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed in de afgelopen jaren veel onderzoek naar alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ...

Jaarverslag | 28-05-2019

Grenzen aan een leven lang leren

Scholing wordt gezien als belangrijk middel voor werkenden om hun inzetbaarheid op peil te houden.

Publicatie | 22-05-2019 | Ralf Maslowski

Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?

Een verkenning met enquĂȘtes, een onlinedialoog en focusgroepen.

Publicatie | 17-05-2019 | Paul Dekker, Josje den Ridder

Opnieuw beginnen

Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders.

Publicatie | 16-05-2019 | Emily Miltenburg, Jaco Dagevos, Willem Huijnk

Brief Planbureaus inzake Brede welvaart

Op 16 mei 2018 publiceerden de drie planbureaus voor de eerste keer een Verkenning Brede Welvaart.

Brief | 15-05-2019

Seminar Personeelstekorten in de publieke sector

Nederland heeft te maken met een populatie die vergrijst. De vergrijzing heeft onder andere tot gevolg dat het zorggebruik ...

Factsheet | 13-05-2019

Een week in kaart

Editie 2.

Publicatie | 02-05-2019 | Anne Roeters, Freek Bucx, Jan Dirk Vlasblom, Marian Voogd-Hamelink

Zorgen voor thuiswonende ouderen

Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen.

Publicatie | 17-04-2019 | Mirjam de Klerk, Debbie Verbeek-Oudijk, Inger Plaisier, Maaike den Draak