Burgerperspectieven 2015|3

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteur(s): Paul Dekker, Pepijn van Houwelingen, Tom van der Meer.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0759 5.

Bij de gedrukte versie van het COB 2015|3 is een erratum verschenen.

Burgerperspectieven 2015|3

  • Stabiliteit in economische verwachtingen en politiek vertrouwen
  • Normen en waarden blijven hét kernprobleem
  • Naast grote bezorgdheid over de zorg nu ook meer tevredenheid
  • Meer sociaal en politiek vertrouwen bij hogeropgeleiden en welgestelden
  • Verschil in politiek vertrouwen tussen landen vooral door kwaliteit overheid …
  • … maar veranderingen binnen landen vooral door economie

Gebruikte databestanden