Burgerperspectieven 2018|3

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteurs: Josje den Ridder, Paul Dekker en Evelien Boonstoppel.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0883 7.
Het rapport is ook in druk verkrijgbaar.

Burgerperspectieven 2018|3

  • Optimisten en pessimisten houden elkaar nu in evenwicht.
  • Positief over de economie, relatief positief over de politiek.
  • Zorgen over immigratie nemen weer toe.
  • Steun voor EU-lidmaatschap, nauwelijks voor Nexit.
  

Thema: Samenleven

  • Zorgen over het samenleven, maar positieve trends.
  • Kernproblemen: Weinig aandacht voor anderen en slechte omgang met diversiteit.

Gebruikte databestanden