Burgerperspectieven 2017|4

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Auteur(s): Paul Dekker, Pepijn van Houwelingen
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0854 7

Burgerperspectieven 2017|4

  • De economische stemming blijft positief en de houding tegenover de politiek is stabiel
  • Samenleven, gezondheidszorg en economie zijn redenen voor zorg én trots
  • Nu minder behoefte aan economische hervormingen dan in 2012

Kwartaalthema

Tien jaar Burgerperspectieven

  • De tevredenheid over het eigen leven daalt en het optimisme over Nederland stijgt...
  • … maar terugblikkend vindt men het eigen leven verbeterd en Nederland verslechterd
  • Vertrouwen in de politiek daalt, vertrouwen in de rechtspraak stijgt
  • Lager- en hogeropgeleiden groeien verder uit elkaar
  • Jongeren kijken meer terug op hun eigen leven, ouderen meer op de omstandigheden
  • Herinneringen aan crisisverschijnselen en grote gebeurtenissen vervagen snel

Gebruikte databestanden