Emancipatiemonitor 2018

Cardstack.

Auteurs: Wil Portegijs (SCP) en Marion van den Brakel (CBS).
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0901 8.

De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland.

Gebruikte databestanden

 • Emancipatie-opinies (EMOP)
 • Vrouwen in besluitvorming (VIB)
 • Culturele veranderingen in Nederland (CV)
 • Gezondheidsenquête (CBS)
 • European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), Eurostat
 • Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)
 • Enquête beroepsbevolking (CBS)
 • Integrale Veiligheidsmonitor (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), ministerie van Justitie en CBS)
 • Veiligheidsmonitor (ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)  en het CBS)
 • Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA), CBS/TNO
 • Stelsel van sociaal-statistische bestanden (CBS)
 • Sociale samenhang en welzijn (CBS)
 • Statistiek werkgelegenheid en lonen (CBS)
 • Diverse CBS registraties: basisregistratie personen, bevolkingsstatistiek, doodsoorzakenstatistiek, inkomensstatistiek, onderwijsstatistieken, politiestatistiek