Emancipatiemonitor 2016

Het lagere opleidingsniveau van vrouwen leek jarenlang een logische verklaring voor hun minder sterke positie op de arbeidsmarkt.

Redactie: Wil Portegijs en Marion van den Brakel (CBS).
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0813 4.

Het lagere opleidingsniveau van vrouwen leek jarenlang een logische verklaring voor hun minder sterke positie op de arbeidsmarkt.

Meisjes doen het echter goed in het onderwijs. Vrouwen tot 45 jaar zijn zelfs hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Betekent dit dat jonge vrouwen inmiddels vaker werk hebben, hogere functies bereiken en meer verdienen dan jonge mannen? En dat nu vaker de vader in plaats van de moeder minder gaat werken om voor het kind te zorgen?

In deze Emancipatiemonitor 2016 vindt u de antwoorden. Ook in deze negende editie zijn de meest actuele gegevens bijeengebracht op tal van terreinen die verband houden met emancipatie. De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt neemt daarbij een belangrijke plaats in. De arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen wordt vergeleken, evenals hun arbeidsduur, doorstroom naar hogere functies en het inkomen dat ze met hun werk verwerven.

Ook komt aan bod hoe vrouwen en mannen hun werk en zorgtaken combineren. De schoolprestaties van jongens en meisjes ontbreken evenmin in het boek. Ten slotte geeft de Emancipatiemonitor 2016 informatie over veiligheid en gezondheid en wordt Nederland langs de Europese meetlat gelegd.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengen samen tweejaarlijks de Emancipatiemonitor uit, op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gebruikte databestanden