Burgerperspectieven 2019|1

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteurs: Paul Dekker en Josje den Ridder
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0906 3
Rapport is ook in druk beschikbaar.

Burgerperspectieven 2019|1

  • Nederlanders flink minder positief over economie en hoe het in Nederland gaat.
  • Houdingen over eigen financiën en politiek zijn stabieler.
  • Toegenomen zorgen over klimaat(beleid), al blijven andere problemen belangrijker.
  • Meer steun voor demonstreren dan voor bezetten en verstoren.

Thema: Tegenstellingen en polarisatie

  • Grootste ‘tegenstelling’ tussen arm en rijk, meeste ‘spanning’ tussen etnische groepen.
  • Zorgen over polarisatie: meningsverschillen nemen toe en druk om partij te kiezen is groot.
  • Verwijt aan media, vooral nieuwe, dat ze tegenstellingen vergroten.
  • Bevolkingsenquêtes laten feitelijk weinig polarisatie zien.

Gebruikte databestanden