Burgerperspectieven 2019|2

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteurs: Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen, Paul Dekker en Sjoerd Kooiker.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0918 6.
Publicatie is ook in druk beschikbaar.

Burgerperspectieven 2019|2

  • Negatieve trend in stemming zet niet door
  • Minder bereidheid extra geld te investeren in milieu en klimaat
  • Hogeropgeleiden positiever over democratie en Haagse politiek dan lageropgeleiden
  • Waardering van de politiek meer door tevredenheid over de economie dan door tevredenheid over eigen financiĆ«n

Thema: Zorgen over de zorg

  • Bezorgd over hoge kosten, personeel, ouderenzorg en wachtlijsten
  • Zorgen breed gedeeld, maar grote verschillen in ervaren impact op het eigen leven
  • Mensen blijven solidariteit in de zorg belangrijk vinden

Gebruikte databestanden