Burgerperspectieven 2019|4

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteurs: Josje den Ridder, Emily Miltenburg, Willem Huijnk en Sosha van Rijnberk.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0935 3.
Publicatie is ook in druk verkrijgbaar.

Gebruikte databestanden