De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

Ruim twee miljoen werkenden en werkzoekenden in Nederland hebben een laag opleidingsniveau. Een flink deel van hen heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt. Zo zijn ze anderhalf keer vaker werkloos dan gemiddeld. Geregeld steekt de zorg de kop op dat de situatie van laagopgeleiden in de nabije toekomst verder achteruit zal gaan.

Auteur(s): Marloes de Graaf-Zijl, Edith Josten, Stefan Boeters, Evelien Eggink, Jonneke Bolhaar, Ingrid Ooms, Adri den Ouden, Isolde Woittiez
ISBN/ISSN/anders 978 90 377 0747 2
Alleen als pdf te downloaden van de SCP-site; niet verkrijgbaar in gedrukte versie.

In dit rapport laten het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zien hoe de positie van laagopgeleiden de afgelopen jaren veranderde en of hun achterstand ten opzichte van middelbaar en hoogopgeleiden groeit. Daarnaast worden scenario’s voor 2025 gepresenteerd.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van SZW.

Gebruikte databestanden

  • Statline (CBS)
  • Enquête beroepsbevolking (CBS)
  • Inkomenspanelonderzoek (CBS)
  • World Input-Output Database - Socio Economic Accounts