Publiek voorzien

Ontwikkelingen in de uitgaven en dienstverlening van 27 publieke voorzieningen.

Auteurs: Evelien Eggink, Ingrid Ooms, Lisa Putman, Michiel Ras, Ab van der Torre en Sytske Wierda.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0892 9.
Digitaal gelaagd rapport.

Het rapport Publiek voorzien geeft inzicht in de ontwikkelingen in de uitgaven van 27 publieke voorzieningen in de periode 1998-2015 en biedt achtergronden bij die ontwikkelingen.

Daartoe worden de uitgaven gerelateerd aan de ontwikkelingen in de dienstverlening, niet-personele middelen loonkosten en arbeidsproductiviteit.

De ontwikkelingen worden geduid aan de hand van het gevoerde beleid.

Deze publicatie omvat een breed scala van voorzieningen uit de curatieve zorg, (langdurige) zorg en ondersteuning, onderwijs, veiligheidssector (bijvoorbeeld politie en rechtspraak), sociale zekerheid en enkele overige voorzieningen.

Gebruikte databestanden

Verder zijn registratiegegevens gebruikt van de Erfgoed monitor, SKO en de Monitor Langdurige Zorg.