Gevestigd, maar niet thuis. Eerste bevindingen uit de Survey integratie migranten (SIM2020)

Auteurs: Jaco Dagevos, Marian de Voogd-Hamelink, Roxy Damen.

Beeld: ©ANP

Mensen met een migratieachtergrond die al langer in Nederland zijn of in Nederland zijn geboren zijn somber over het politieke systeem en ervaren vaak discriminatie vanwege hun afkomst. De helft van hen vindt Nederland geen gastvrij land voor mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit het onderzoek Gevestigd maar niet thuis van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Om werk te maken van een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en zich gepresenteerd voelt, benadrukt het SCP dat anti-discriminatiebeleid onderdeel moet zijn van integratiebeleid.

Verantwoording van de opzet en uitvoering van de SIM2020

Gebruikte databestanden