Een brede blik op bijstand

Auteurs: Patricia van Echtelt, Evelien Eggink en Klarita Sadiraj

Beeld: ©ANP/Martine Hoving

De Participatiewet die sinds 2015 de bijstand regelt, heeft als voornaamste doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het onderzoek ‘Een brede blik op bijstand’ toont aan dat deze focus op betaald werk te groot is en onderstreept de noodzaak om deze wet fundamenteel te herzien. Het SCP concludeert dat de huidige Participatiewet onvoldoende aansluit bij wat bijstandsgerechtigden nodig hebben om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. 

Veel gemeenten richten zich vooral op mensen die relatief makkelijk naar werk begeleid kunnen worden. Veel bijstandsgerechtigden kampen echter met meerdere problemen. Door de focus op betaald werk worden deze mensen niet altijd goed geholpen. De nieuwe Participatiewet moet volgens het SCP zich dan ook niet alleen richten op werk en inkomen, maar beter aansluiten op het leven van mensen met een bijstandsuitkering en hun problematiek. Deze mensen zijn gebaat bij een levensbrede blik. Hiervoor is er een betere afstemming tussen wetten en maatregelen nodig en meer samenwerking tussen overheden en instanties bij de uitvoering van de Participatiewet.

Gebruikte databestanden