Mediatijdbestedingsonderzoek (Media:Tijd)

Media:Tijd is een tijdbestedingsonderzoek met de focus op media. Alle grote dagelijkse activiteiten worden op hoofdlijnen in kaart gebracht, terwijl die van media binnen de mogelijkheden van een tijdbestedingsonderzoek zo specifiek mogelijk (multi- dan wel crossmediaal) in kaart worden gebracht.

Het is een aanvulling op de bestaande media-bereiksonderzoeken naar print, radio, televisie en internet, die  informatie per medium meten. Media:Tijd geeft inzicht in de onderlinge relatie van deze media en in mediagedrag dat niet door de bereiksonderzoeken wordt gemeten.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: personen van 13 jaar en ouder in particuliere Nederlandse huishoudens

Soort onderzoek: enquête en dagboek

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen; dagboeken

Steekproefkader: respondenten van het Nederlandse bereiksonderzoek voor printmedia, de NOM Print Monitor, die hadden aangegeven bereid te zijn aan toekomstig onderzoek mee te werken ('reguliere steekproef'), aangevuld met respondenten van de voorgaande meting Media:Tijd ('herbenaderingssample')

Steekproefmethode: alle personen in het kader zijn benaderd

Verzamelmethode: vragenlijst en dagboek: online of telefonisch

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en organisaties voor mediabereiksonderzoek: het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), het Nationaal LuisterOnderzoek (NLO), de Stichting KijkOnderzoek (SKO) en het Buitenreclame Onderzoek (BRO); in 2013 ook de Stichting Internetreclame (STIR)

Veldwerk: GfK Intomart

Frequentie: herhaald vanaf 2013

Weging: de weegnormen zijn conform de MOA Gouden Standaard

Media:Tijd 2018

Veldwerkperiode: september - oktober 2018

Steekproefomvang: 11.267 benaderde personen

Respons: 2713 personen hebben hun tijdbesteding vier tot zeven dagen bijgehouden (24%)

Media:Tijd 2015

Veldwerkperiode: 14 september tot en met 18 oktober 2015

Steekproefomvang: 12.100 benaderde personen

Respons: 2953 personen hebben hun tijdbesteding vier tot zeven dagen bijgehouden (24%)

Media:Tijd 2013

Veldwerkperiode: 9 september tot en met 13 oktober 2013

Steekproefomvang: 13.380 benaderde personen

Respons: 2989 personen hebben hun tijdbesteding vier tot zeven dagen bijgehouden (22%)