Regie nemen, ruimte geven – Roep om een rechtvaardige verdeling

Visies op verantwoordelijkheidsverdeling: duurzame energieopwekking op land.

Auteurs: Karlijn Muiderman en Yvonne de Kluizenaar m.m.v.: Wieke Blijleven, Fieke Wagemans, Andries van den Broek, Anne Roeters
 

Beeld: ©ANP

Dit is een publicaties uit het onderzoeksproject Verschuivende verantwoordelijkheden. In dit project staan de visies van de overheid en inwoners op de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de overheid, inwoners, markt en het maatschappelijk middenveld centraal.  

Deze studie bestudeert visieverschillen tussen burgers en overheid op de gewenste verantwoordelijkheidsverdeling voor het opwekken van duurzame energie op land. Aan de hand van een concreet beleidsdossier laat deze studie zien hoe de overheid beter kan aansluiten bij burgers, vanuit waarden die voor burgers belangrijk zijn en vanuit inzicht in de belemmeringen die burgers ervaren. Het onderzoek bestaat uit een systematische analyse van beleidsdocumenten om visies van de rijksoverheid te reconstrueren, een analyse van burgervisies op basis van een grootschalig vragenlijstonderzoek en een verdiepende studie uitgevoerd in focusgroepen.

Gebruikte databestanden