Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

77 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op:
 1. Onderzoek burgerparticipatie (BP)

  Voor een onderzoek naar burgerparticipatie is in vijf gemeenten een enquĂȘte gehouden met vragen over onder meer participatie en ...

 2. Nieuwe Immigranten Survey Nederland (NIS2NL)

  De Nieuwe Immigranten Survey is een longitudinaal panelonderzoek naar vroege integratieprocessen van migranten die recent naar ...

 3. New Romanian Immigrant Survey / Nieuw Roemeens Immigranten Survey (NRIS)

  Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onder recent gemigreerde Roemenen een replicatie gehouden ...

 4. Nederland in generatieperspectief (NIG)

  Het onderzoek Nederland in Generatieperspectief is gehouden voor het Sociaal en Cultureel Rapport van 2010. Er is gevraagd naar ...

 5. Nationaal scholierenonderzoek (NSO)

  Doel van het project 'Nationaal Scholierenonderzoek, een monitor op de toekomst' was het in kaart brengen van gedrag, gezondheid, ...

 6. Mediatijdbestedingsonderzoek (Media:Tijd)

  Media:Tijd is een tijdbestedingsonderzoek met de focus op media.

 7. MBO Responsief

  Responsief MBO is een verkennend onderzoek naar de manier waarop MBO-instellingen gehoor geven aan de maatschappelijke opdracht ...

 8. Lokale Uitvoeringspraktijk Wmo (LUW)

  In het kader van de evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) is een onderzoek gehouden onder Nederlandse gemeenten naar de ...

 9. Lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen (55+) (LHBO)

  In het kader van het onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is een survey gehouden onder lesbische, ...

 10. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren (LHBJ)

  In het kader van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is informatie verzameld over lesbische, ...

 11. Leefsituatie allochtone stedelingen (LAS)

  Voor het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen zijn vier groepen allochtonen benaderd plus een ...

 12. Leefsituatie van werklozen en arbeidsongeschikten (LWW)

  Het SCP heeft een onderzoek georganiseerd naar de leefsituatie van werklozen en arbeidsongeschikten.