Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

77 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op:
 1. Acceptatie van homoseksualiteit (Homo)

  Het onderzoeksproject Acceptatie van homoseksualiteit beoogt een actueel inzicht te geven in de publieke opinie over ...

 2. Kwaliteit van Werk (KvW)

  In het kader van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland zijn gegevens verzameld onder werknemers in ...

 3. Kwaliteit van de publieke dienstverlening (KPD)

  Doel van het onderzoek Kwaliteit van de publieke dienstverlening (KPD) is het verkrijgen van inzicht in de mening van de burgers ...

 4. Krimp in de Kinderopvang (KiK)

  Het aantal kinderen dat naar de formele kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder) gaat neemt sinds ...

 5. Kinderen van Midden- en Oost-Europese migranten (KML)

  De KML-gegevens zijn verzameld voor een verdiepend onderzoek in opdracht van het minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...

 6. Informele hulpverlening / mantelzorg (IH)

  De survey Informele hulpverlening / Mantelzorg is gehouden in het kader van een onderzoek dat het SCP in 2001 op verzoek van het ...

 7. Homoseksualiteit en defensie (HED)

  Om na te gaan hoe het staat met de acceptatie van homoseksueel en lesbisch personeel in de krijgsmacht laat het Ministerie van ...

 8. Enquête gemeentelijke pgb-uitgaven en tarieven huishoudelijke hulp (EGH)

  Het SCP brengt jaarlijks advies uit over het Wmo-budget voor huishoudelijke hulp.

 9. Enquête consument en milieu (ECM)

  De enquête Consument en milieu (ECM) is gehouden om na te gaan in welke mate Nederlandse huishoudens milieurelevant gedrag ...

 10. Emancipatie en arbeidsduur (EmAr)

  Onderzoek naar de overwegingen en ervaringen van vrouwen met oudere kinderen (8-25 jr) wat betreft hun aanstellingsomvang in ...

 11. Diversiteit en defensie (DeD)

  Diversiteit en defensie (DeD) is een vervolgonderzoek op eerdere onderzoeken naar de acceptatie van homoseksueel en lesbisch ...

 12. Database publieke sector (DPS)

  Database publieke sector (DPS) is gebaseerd op een verzameling meso- en macrogegevens over prestaties van publieke voorzieningen ...