Burgerperspectieven 2023 Bericht 3

Auteurs: Emily Miltenburg, Bram Geurkink, Lex Herweijer en Josje den Ridder

Beeld: ©ANP/Peter Hilz

Er is meer steun voor harde acties tegen de overheid bij mensen die weinig vertrouwen hebben in de politiek en vinden dat de politiek niet naar hen luistert. Bijna één op de vijf Nederlanders vindt zelfs dat de overheid zo slecht functioneert, dat het hele systeem maar het beste omvergeworpen kan worden. Dat mensen harde acties steunen, betekent echter niet dat ze ook zelf in actie komen. Dat doen de meeste mensen niet. Verreweg de meeste Nederlanders steunen het recht om te demonstreren, maar keuren geweld of ordeverstoringen bij demonstraties en protest af. Dit blijkt uit SCP-onderzoek naar de mening van burgers over protesten en demonstraties dat onderdeel is van Bericht 3 van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). 

Met dit doorlopend onderzoek brengt het SCP periodiek de stemming in ons land in kaart en peilt het vertrouwen van Nederlanders in de politiek en instituties. Elk bericht heeft ook een apart thema waarover vragen aan de deelnemers worden voorgelegd. Voor dit COB zijn tussen maart-juni 2023 en in augustus enquêtes gehouden (onder resp. 1815 en 1339 Nederlanders).

Uit de resultaten van Burgerperspectieven Bericht 3 blijkt dat de stemming halverwege 2023 nog steeds negatief is in vergelijking met de afgelopen vijftien jaar. Het vertrouwen in de politiek blijft laag en de grootste groep vindt dat het de verkeerde kant opgaat met Nederland. We zien echter wel na vijftig jaar onderzoek naar de publieke stemming dat politieke onvrede en zorgen over de maatschappij van alle tijden is. Daartegenover staat dat sinds de jaren zeventig een meerderheid van de Nederlanders tevreden is met het functioneren van de democratie en het vertrouwen in de rechtspraak en de politie blijft hoog.
 

Gebruikte databestanden