Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

81 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op:
 1. Culturele veranderingen in Nederland (CV)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert sinds 1975 het onderzoek Culturele Veranderingen (CV) in Nederland uit. Doel van ...

 2. Verschuivende verantwoordelijkheden (VV)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet onderzoek naar de visies van de overheid en inwoners op de verdeling van de ...

 3. Betwiste informatie (BI)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de coronascepsis in de maatschappij. Door middel van een enquête is ...

 4. SociaalDomeinIndex (SDI)

  De Sociaaldomeinindex (SDI) is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op ...

 5. Nederland in Beeld (NIB)

  Nederland in Beeld is een doorlopend onderzoek, dat gaat over wat de inwoners van Nederland belangrijk vinden in het leven, hoe ...

 6. Sociale en Culturele Ontwikkelingen (SCO)

  Met dit onderzoek brengt het SCP verschillende aspecten van de sociale en culturele ontwikkelingen in Nederland in kaart. De ...

 7. Verschil in Nederland (ViN)

  Voor het Sociaal en Cultureel Rapport van 2014 is onder de Nederlandse bevolking een enquête gehouden om te achterhalen welke ...

 8. Burgerfora en democratische vernieuwing (BDV)

  Het SCP heeft in samenwerking met het Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar de meningen van de Nederlandse ...

 9. Arbeidsvraagpanel (AVP)

  Met behulp van het Arbeidsvraagpanel worden in Nederland op uitgebreide schaal gegevens verzameld over de vraag naar arbeid door ...

 10. Arbeidsaanbodpanel (AAP)

  Het arbeidsaanbodpanel is opgezet om allerlei aspecten van het arbeidsaanbod (werkenden, werkzoekenden en niet participerenden) ...

 11. Survey integratie migranten (SIM)

  De Survey integratie minderheden is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van de vier belangrijkste ...

 12. Enquête Gezondheid, Zorg, Ondersteuning en Welzijn (GZOW)

  Met de enquête Gezondheid, Zorg, Ondersteuning en Welzijn van het CBS en SCP wordt gekeken naar het welzijn, de kwaliteit van ...