Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

71 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Titel / Relevantie

Solidariteit in pensioenen (SiP)

Solidariteit in pensioenen (SiP) behelst onderzoek naar de opvattingen van werkenden over solidariteit binnen de aanvullende ...

Survey integratie minderheden (SIM)

De Survey integratie minderheden is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van de vier belangrijkste ...

Survey integratie nieuwe groepen (SING)

De Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) sluit aan op het in 2006 uitgevoerde SIM-onderzoek en de SPVA-onderzoeken, met name ...

Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)

Het tijdsbestedingsonderzoek (TBO) is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse bevolking.

Transgenderonderzoek Nederland (TON)

Het SCP heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van transgenders om in beeld te brengen welke problemen zij ervaren en welke ...

Verdringing op de arbeidsmarkt (VEAM)

Verdringing op de arbeidsmarkt (VEAM) is een onderzoek naar gevoelens over en ervaringen met aspecten van verdringing op de ...

Verkenning energietransitie (VET)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de maatschappelijke en sociale aspecten van de transitie-agenda’s ...

Verschil in Nederland (ViN)

Voor het Sociaal en Cultureel Rapport van 2014 is onder de Nederlandse bevolking een enquête gehouden om te achterhalen welke ...

Vrijetijdsomnibus (VTO)

De Vrijetijdsomnibus (VTO) is opgezet na het beëindigen van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) om ontwikkelingen ...

Vrouwen in besluitvorming (VIB)

Het onderzoek Vrouwen in besluitvorming wordt uitgevoerd om het aandeel van vrouwen en mannen in besluitvormende posities in de ...

Wet maatschappelijke ondersteuning - evaluatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd om de werking van de ...