Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

76 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Titel / Relevantie

SociaalDomeinIndex (SDI)

De Sociaaldomeinindex (SDI) is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op ...

Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA)

Het onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen (SPVA) is opgezet om de positie van de vier ...

Sociale samenhang - Wmo participatieonderzoek (SocSam-Wmo)

In het kader van de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een onderzoek gehouden onder de Nederlandse ...

Socio-Cultural Integration Processes among new immigrants in Europe (SCIP)

Early Socio-Cultural Integration Processes among new immigrants in Europe (SCIP) is een longitudinaal panelonderzoek naar vroege ...

Solidariteit in pensioenen (SiP)

Solidariteit in pensioenen (SiP) behelst onderzoek naar de opvattingen van werkenden over solidariteit binnen de aanvullende ...

Survey integratie minderheden (SIM)

De Survey integratie minderheden is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van de vier belangrijkste ...

Survey integratie nieuwe groepen (SING)

De Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) sluit aan op het in 2006 uitgevoerde SIM-onderzoek en de SPVA-onderzoeken, met name ...

Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)

Het tijdsbestedingsonderzoek (TBO) is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse bevolking.

Toekomstonderzoek 2004 (TOS)

In het Sociaal en Cultureel Rapport 2004 is speciale aandacht besteed aan de toekomstverwachtingen van de Nederlandse bevolking ...

Transgenderonderzoek Nederland (TON)

Het SCP heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van transgenders om in beeld te brengen welke problemen zij ervaren en welke ...

Verdringing op de arbeidsmarkt (VEAM)

Verdringing op de arbeidsmarkt (VEAM) is een onderzoek naar gevoelens over en ervaringen met aspecten van verdringing op de ...

Verkenning energietransitie (VET)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de maatschappelijke en sociale aspecten van de transitie-agenda’s ...