Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

76 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Titel / Relevantie

MBO Responsief

Responsief MBO is een verkennend onderzoek naar de manier waarop MBO-instellingen gehoor geven aan de maatschappelijke opdracht ...

Maatschappelijke Effecten van Corona (MEC)

Mediatijdbestedingsonderzoek (Media:Tijd)

Media:Tijd is een tijdbestedingsonderzoek met de focus op media.

Nationaal scholierenonderzoek (NSO)

Doel van het project 'Nationaal Scholierenonderzoek, een monitor op de toekomst' was het in kaart brengen van gedrag, gezondheid, ...

Nederland in Beeld (NIB)

Nederland in Beeld is een doorlopend onderzoek, dat gaat over wat de inwoners van Nederland belangrijk vinden in het leven, hoe ...

Nederland in generatieperspectief (NIG)

Het onderzoek Nederland in Generatieperspectief is gehouden voor het Sociaal en Cultureel Rapport van 2010. Er is gevraagd naar ...

New Romanian Immigrant Survey / Nieuw Roemeens Immigranten Survey (NRIS)

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onder recent gemigreerde Roemenen een replicatie gehouden ...

Nieuwe Immigranten Survey Nederland (NIS2NL)

De Nieuwe Immigranten Survey is een longitudinaal panelonderzoek naar vroege integratieprocessen van migranten die recent naar ...

Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN)

De survey Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN2017) is onderdeel van een groter onderzoek dat via registerbestanden, periodiek ...

Onderzoek burgerparticipatie (BP)

Voor een onderzoek naar burgerparticipatie is in vijf gemeenten een enquĂȘte gehouden met vragen over onder meer participatie en ...

Onderzoek jeugd en opgroeien (OJO)

Doel van het Onderzoek jeugd en opgroeien (OJO) is het ontwikkelen van een raming- en verdeelmodel voor de jeugdzorg in Nederland.

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid (EOB)

Voor een onderzoek naar de manier waarop ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind zijn drie groepen ondervraagd: ...