Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

76 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Titel / Relevantie

Informele hulpverlening / mantelzorg (IH)

De survey Informele hulpverlening / Mantelzorg is gehouden in het kader van een onderzoek dat het SCP in 2001 op verzoek van het ...

Informele zorg (IZG)

Om een beeld te krijgen van de situatie in de informele zorg, zowel qua mantelzorgers als qua andere zorgvrijwilligers, is ...

Kijk op Kinderopvang (KoK)

In het onderzoek Kijk op Kinderopvang (KoK) is gekeken naar hoe ouders over de betaalbaarheid, toegankelijkheid én kwaliteit van ...

Kinderen van Midden- en Oost-Europese migranten (KML)

De KML-gegevens zijn verzameld voor een verdiepend onderzoek in opdracht van het minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...

Krimp in de Kinderopvang (KiK)

Het aantal kinderen dat naar de formele kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder) gaat neemt sinds ...

Kwaliteit van Werk (KvW)

In het kader van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland zijn gegevens verzameld onder werknemers in ...

Kwaliteit van de publieke dienstverlening (KPD)

Doel van het onderzoek Kwaliteit van de publieke dienstverlening (KPD) is het verkrijgen van inzicht in de mening van de burgers ...

Leefsituatie allochtone stedelingen (LAS)

Voor het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen zijn vier groepen allochtonen benaderd plus een ...

Leefsituatie van werklozen en arbeidsongeschikten (LWW)

Het SCP heeft een onderzoek georganiseerd naar de leefsituatie van werklozen en arbeidsongeschikten.

Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren (LHBJ)

In het kader van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is informatie verzameld over lesbische, ...

Lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen (55+) (LHBO)

In het kader van het onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is een survey gehouden onder lesbische, ...

Lokale Uitvoeringspraktijk Wmo (LUW)

In het kader van de evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) is een onderzoek gehouden onder Nederlandse gemeenten naar de ...