Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

76 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Titel / Relevantie

Onderzoek naar ouderen in instellingen (OII)

Om representatief uitspraken te kunnen doen over de gehele oudere bevolking is ter aanvulling van de beschikbare gegevens over ...

Onderzoek zorggebruik - zorgenquête (OZG)

De Zorgenquête is opgezet om ramingen te kunnen maken van het gebruik van verzorging en verpleging waarin zowel de demografische ...

Opvoeden in Nederland (OIN)

Het onderzoek Opvoeden in Nederland (OIN) 2010 is opgezet om inzicht te krijgen in de opvoedpraktijk van hedendaagse ouders.

Pensioenvoorkeuren (LAD)

In het meerjarige onderzoeksprogramma naar de legitimacy and adequacy of Dutch pension reforms (LAD) onderzoekt het SCP de ...

Personen met een verstandelijke handicap (PVH)

Het PVH (Personen met een verstandelijke handicap) is een onderzoek om inzicht te krijgen in de leefsituatie van volwassen (18+) ...

Profijt van de quartaire sector - Budgetgames en vignettenstudie 2017 (PQS-BV2017 / PV2017)

Er zijn voorkeuren uitgevraagd met behulp van een begrotingsspel, waarbij respondenten een bezuiniging van 10% op de ...

Progressiviteit en conservatisme 1970

Het onderzoek Progressiviteit en Conservatisme uit 1970 bevat vragen over meningen en attitudes ten opzichte van verschillende ...

Richtlijn voor sportdeelname onderzoek (RSO)

De Richtlijn voor Sportdeelname Onderzoek (RSO) is een gestandaardiseerde vragenlijst om de frequentie, sporttak, sportvorm, ...

Roze vragenlijst - onderzoek onder homoseksuelen (RV)

In het kader van het onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in Nederland dat het SCP uitvoert voor de coördinerend ...

SCP Leefsituatie-index (SLI)

Met de leefsituatie-index volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland.

Same Feelings - onderzoek onder homojongeren (SAME)

Het Same Feelings-onderzoek onder homojongeren (SAME) is de eerste grootschalige studie in Nederland onder jongeren die zich ...

Sociaal vitaal platteland (SVP)

In het kader van het monitoren van sociale en culturele ontwikkelingen op het platteland is de survey Sociaal Vitaal Platteland ...