Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Onderzoeksbeschrijvingen SCP

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van onderzoeken die in SCP-publicaties zijn gebruikt.

76 onderzoeksbeschrijvingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Titel / Relevantie

Database publieke sector (DPS)

Database publieke sector (DPS) is gebaseerd op een verzameling meso- en macrogegevens over prestaties van publieke voorzieningen ...

Denkend aan Nederland (DAN)

Voor het Sociaal Cultureel Rapport 'Denkend aan Nederland' heeft het SCP door middel van een survey onderzoek gedaan naar ...

Diversiteit en defensie (DeD)

Diversiteit en defensie (DeD) is een vervolgonderzoek op eerdere onderzoeken naar de acceptatie van homoseksueel en lesbisch ...

Emancipatie en arbeidsduur (EmAr)

Onderzoek naar de overwegingen en ervaringen van vrouwen met oudere kinderen (8-25 jr) wat betreft hun aanstellingsomvang in ...

Emancipatie-opinies (EMOP)

Voor de Emancipatiemonitor wordt in aanvulling op het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (CV) een onderzoek naar ...

Enquête consument en milieu (ECM)

De enquête Consument en milieu (ECM) is gehouden om na te gaan in welke mate Nederlandse huishoudens milieurelevant gedrag ...

Enquête gemeentelijke pgb-uitgaven en tarieven huishoudelijke hulp (EGH)

Het SCP brengt jaarlijks advies uit over het Wmo-budget voor huishoudelijke hulp.

Ervaren discriminatie (ErDis)

Om een representatief beeld te krijgen van ervaren discriminatie in Nederland is een enquête gehouden onder groepen van ...

Evaluatie jeugdwet onder ouders EJOO

Doel van deze enquête was de ervaringen van ouders met de toegang tot en met de uitvoering van jeugdhulp in kaart te brengen. ...

Geloof en Zingeving (GeZ)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een meetinstrument ontwikkeld waarin vragen worden gesteld naar hoe mensen in het ...

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

HBSC-Nederland is een landelijk onderzoek naar gezondheid en welzijn van scholieren.

Homoseksualiteit en defensie (HED)

Om na te gaan hoe het staat met de acceptatie van homoseksueel en lesbisch personeel in de krijgsmacht laat het Ministerie van ...